Mjesec: srpanj 2016.

Predavanje u NP Risnjak, Crni lug

U četvrtak 07.07.2016. u prostorima NP Risnjak u Crnom lugu, u organizaciji Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Udruge privatnih šumovlasnika Čabar i LAG-a Gorski kotar, održano je predavanje
Više