Članak u Novim listu koji govori o prirodnoj katastrofi koja se dešava u gornaskim šumama!