Dana 24. siječnja 2017. godine, u Lovačkom domu u Delnicama, održan je sastanak operativnog tima za suzbijanje smrekovog potkornjaka na području Gorskog kotara. Sastanak je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede,