Povodom 10-te obljetnice osnivanja HSUPŠ organizira, u suradnji s Confederation of European Forest Owners, međunarodnu konferenciju: „Vlasnička prava u privatnim šumama“ koja će se održati u Hotelu Panorama