Poziv na prezentaciju

      Nema komentara na Poziv na prezentaciju

Udruga privatnih šumovlasnika Čabar poziva sve vlasnike i posjednike šuma te zainteresiranu javnost, na prezentaciju šumarskih mjera iz programa ruralnog razvoja:

OPERACIJA 8.5.1. KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA
OPERACIJA 8.5.2. USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE  INFRASTRUKTURE

četvrtak 04.06.2020. u 19.00 sati
Gradska vijećnica grada Čabra, Narodnog oslobođenja 1, Čabar

prijave na prezentaciju:
098/407-527 (S. Lakota), 098/908-3502 (M. Popović), 098/715-663 (V. Jašarević)

www.ups-cabar.hr, info@ups-cabar.hr, www.facebook.com/UPSCabar

Odgovori