Objavljen je članak o predavanju u Crnom lugu, u Novom listu 12.06.2016.