Novosti i objave

Nacrt prijedloga Zakona o šumama

Pozivamo sve udruge i šumovlasnike da sudjeluju u savjetovanju o Nacrtu prijedlog Zakona o šumama. Savjetovanje je otvoreno na slijedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5810
Više

Poziv udrugama

Pozivamo sve Udruge privatnih šumoposjednika koje su članice HSUPŠ da stave svoje komentare na nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj savjetodavnoj službi obzirom na izostavljanje riječi „šumarstvo“ iz
Više

Očitovanje UPŠ Gorskog kotara

Očitovanje na Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja Smrekovog potkornjaka Danas je posljednji dan za postupanje po Naredbi, stoga Udruge privatnih šumovlasnika Gorskog kotara, u svrhu informiranja
Više

Obavijest

U Narodnim novinama 103/16 od 11.11.2016. objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma – osmerozubi smrekin pisar: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/442040.pdf
Više