Potpora za marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

      Komentari isključeni za Potpora za marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu mjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“- provedba tipa operacije 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“.

Napomena:
Prema PRILOGU III, Pravilnika u kategoriju nedrvnih proizvoda spadaju proizvodi koji obuhvaćaju sva dobra, proizvode i koristi od šume i šumskog tla ne uključujući drvo:
šumsko drveće i grmlje te svi njihovi dijelovi, biomasa ukupne šumske vegetacije, cvjetovi, sjeme, plodovi, kora drveta, korijenje, mahovina, paprat, trava, trska, cvijeće, ljekovito, aromatično i jestivo bilje, druge biljke i njihovi dijelovi, gljive, med, smola, listinac, travnati ili pašnjački prekrivač, divljač i ostale životinje koje žive u šumi, treset i humus te prerađevine isključivo i/ili s dominantnim udjelom šumskih proizvoda (divljačina, tinkture ljekovitog šumskog bilja i grmlja te drvni proizvodi – piljeno drvo, blanjano drvo, cijepano drvo, sječka, iverje, briketi, peleti, drvena šindra, drvena galanterija i igračke i dr.).

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja. Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.
Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kn.
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 % ukupno prihvatljivih troškova.
Visina tražene potpore po projektu može iznositi od 5.000 eura do 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenski bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi su:
– troškovi vezani uz gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog  prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumskog sektora.
– zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama.
– kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma.
– izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma.
– kupnju novih strojeva, uređaja i alata te opreme za pakiranje i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda.
– usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

Minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016. godine.
Dodatne informacije o ovom natječaju možete pronaći na stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr