Obavijest

      Komentari isključeni za Obavijest

pisarU Narodnim novinama 103/16 od 11.11.2016. objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma – osmerozubi smrekin pisar:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/442040.pdf