Predstavnici Mreže udruga Gorskog kotara kod ministra Tolušića

      Komentari isključeni za Predstavnici Mreže udruga Gorskog kotara kod ministra Tolušića

Predstavnici goranskih udruga privatnih šumovlasnika, Siniša Lakota, Igor Pleše i Davor Košmrlj, 31.01.2017. sudjelovali su na sastanku sa ministrom g. Tolušićem te doministrom g. Francetićem u Ministarstvu poljoprivrede. Tema sastanka, očekivano, Naredba o  poduzimanju  mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u goranskim šumama.
Ponovno je istaknuta odlučna namjera ministra i ministarstva da se taj problem konačno riješi i spasi barem preostali dio šuma. Predstavnici mreže goranskih udruga prezentirali su svoj prijedlog rješenja u 5 točaka, koji je od strane ministra prepoznat kao kvalitetan, te će se integrirati u samu Naredbu, koja konstatirano je, u najvećem dijelu je provediva. Definiran je uži operativni tim koji će koordinirati potrebne aktivnosti na terenu.

Prvi korak je obilazak terena 02.02.2017.od strane predstavnika ministarstva, odnosno uprave šumarsta i šumarske inspekcije, Hrvatskih šuma te predstavnika udruga privatnih šumovlasnika, te definiranje najkritičnijih područja koja će se početi rješavati čim vremenski uvjeti to dopuste.

Nažalost, upoznati smo i sa negativnim pritiscima pojedinaca i grupa sa našega terena, u obliku e-pošte i dopisa prema ministarstvu, vjerojatno u cilju stopiranja provođenja Naredbe i samog rješavanja problema potkornjaka. Zaključeno je da takvi pritisci neće ni na koji način utjecati na provođenje operativnog plana i Naredbe, te udruge privatnih šumovlasnika na terenu imaju punu podršku ministarstva u provođenju istih.

U sljedećih nekoliko dana, nakon spajanja naših, i prijedloga Hrvatskih šuma sa Naredbom, definirati će se i prvi koraci prema konačnom – nadamo se, rješenju potkornjaka u Gorskom kotaru.

Siniša Lakota, UPŠ Čabar
Igor Pleše, UPŠ Delnice