Sastanak predstavnika Savjetodavne službe i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Zagreb 6.3.2017.

      Komentari isključeni za Sastanak predstavnika Savjetodavne službe i Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika, Zagreb 6.3.2017.

U Zagrebu je održan sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Savjetodavne službe g. Zdravko Tušek i pomoćnik ravnatelja za šumarski sektor g. Robert Ojurović te predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika g. Zdenko Bogović i tajnik g. Miljenko Županić.
Teme sastanka su bile upoznavanje novog ravnatelja s problematikom privatnih šuma te nastavak dosadašnje suradnje. Od strane HSUPŠ je pohvaljena dosadašnja suradnja te je izražena želja i spremnost da se nastavi s partnerskim odnosom. Predočena je problematika vezana uz zakidanje prava vlasništva nad pojedinim šumskim proizvodima u privatnim šumama te nesređenost imovinsko pravnih odnosa koji predstavljaju osnovne prepreke za provedbu projekata. Razmatrana je i problematika vezana uz mogućnosti smanjivanja administrativnih i zakonskih zapreka koje predstavljaju prepreke u provedbi obaveza i pojedinih aktivnosti (vrijeme doznake, izdavanje popratnica, čuvanje šuma, upisnik šumoposjednika, šumski doprinos, vodna naknada, šumske krađe…).
Razgovaralo se i o korištenju nepovratnih sredstava iz nacionalnih (OKFŠ) i EU fondova (EAFRD – Program ruralnog razvoja RH 2014-2020) te je naglašena potreba stalne edukacije i motivacije šumoposjednika s ciljem povećanja broj prijavljenih projekata, a s druge strane potrebno je i prilagoditi pojedine pravilnike kako bi se olakšalo povlačenja sredstava. Uočen je problem nedostatka stručnih ljudskih kapaciteta, kako u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tako i u Savjetodavnoj službi, koja je već pokrenula postupak zapošljavanja u šumarskom sektoru.
Zaključeno je da će se dosadašnja uspješna suradnja nastaviti i u budućnosti te će aktivnosti biti usmjerene rješavanju navedene problematike s ciljem unapređenju stanja u privatnim šumama.