Izmjene Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

      Komentari isključeni za Izmjene Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Obavještavamo sve udruge i šumovlasnike da je na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6889

objavljeno savjetovanje s javnošću o izmjenama Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove.
Predloženim izmjenama se povećava postotak izdvajanja prikupljenih sredstava za radove razminiranja i vatrogasnu zajednicu, što automatski povlači i smanjenje za ostale radove koji se financiraju: znanstvena istraživanja te radovi u državnim i privatnim šumama.

Stav HSUPŠ je da su ove promjene nepotrebne iz više razloga:

– Ova naknada gubi smisao ako se 50% iste ne ulaže u šume

– Radovi koji se favoriziraju ovim izmjenama te njihovi nositelji ni na koji način nisu proteklih godina doprinijeli u zastupanju ove naknade, čak štoviše prilikom prošlogodišnjih velikih požara u Dalmaciji nitko nije spomenuo 10 mil. kuna koje godišnje dobivaju vatrogasci u priobalju

– Smanjenje sredstava za znanstvena istraživanja je suprotno svim svjetskim trendovima, te umjesto smanjenja predlažemo povećanje i to prvenstveno s ciljem provedbe znanstvenih projekata koji bi dali odgovore kako na trenutne probleme u šumama tako i na adaptaciju naših šuma na klimatske promjene

– Znanstveno je dokazano da su šume u kojima se provodi održivo gospodarenje najbolji pružatelji općekorisnih funkcija pa bi samim time ova naknada trebala služiti unapređenju gospodarenja, pogotovo u privatnim šumama

– Ovim prijedlogom se raspoloživa sredstva za privatne šume, koja su prema dosadašnjem Pravilniku iznosila 16%, bi se smanjila na cca 10%. Ako se tome još pridoda i smanjenje ukupnog iznosa naknade koji je predviđen prijedlogom Zakona o šumama ta sredstva neće biti dovoljna ni da se pokriju troškovi izrade i revizije šumskogospodarskih planova, a kamoli unapređenja gospodarenja u privatnim šumama (doznaka, uzgojni radovi, održavanje prometnica).

Ovim putem također obavještavamo članstvo da je HSUPŠ uputio Hrvatskom saboru – Odboru za poljoprivredu primjedbe na prijedlog Zakona o šumama koji je Vlada uputila u proceduru.

Dopis možete pogledati ovdje.