Projekt Šumarskog fakulteta u Zagrebu

      Komentari isključeni za Projekt Šumarskog fakulteta u Zagrebu

Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za Općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) financira stručni projekt: OKRUPNJAVANJE ŠUMOPOSJEDA I UDRUŽIVANJE ŠUMOPOSJEDNIKA KAO PRETPOSTAVKA ODRŽIVOG I UČINKOVITOG GOSPODARENJA SITNIM PRIVATNIM ŠUMAMA

Ciljevi projekta su:
1) predložiti više mjera koje bi pogodovale učinkovitijem povećanju veličine šumoposjeda kako ukupno (kupnja, prodaja) tako i na pojedinom užem prostoru (kupnja, zamjena);
2) razraditi i predložiti modele udruživanja šumoposjednika (bilo zadržavanjem vlasništva nad svojim parcelama ili unosom parcela u zajedničko vlasništvo);
3) potaknuti resorno ministarstvo da zakonskim i podzakonskim aktima omogući predložene mjere;
4) upoznavanje šumoposjednika s ciljevima pojedinih mjera ili modela, koje bi ih trebalo potaknuti na kupnju, prodaju, zamjenu ili pak udruživanje.

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mario Božić, Šumarski fakultet, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, tel: 01 235 2498, e mail: bozic@sumfak.hr
Predložene mjere, modeli te postupci prikazani su u Brošuri.