Poziv na konferenciju

      Komentari isključeni za Poziv na konferenciju

Poziv na međunarodnu konferenciju

“Stručno usavršavanje o održivom gospodarenju šumama u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj: dosadašnja iskustva, analiza naučenog i budući koraci”
8.6.2018. Hotel Panorama, Zagreb

Konferencija je završni događaj Erasmus+ projekta „Strateška partnerstva za inovativni pristup osposobljavanju iz održivog gospodarenja šumama“ (CIA2SFM). Cilj konferencije je prezentirati rezultate projekta, dosadašnja iskustava te buduće korake. Na konferenciji će sudjelovati projektni partneri, projektne ciljane skupine i ostali dionici. Glavni ciljevi CIA2SFM projekta su uskladiti stručno usavršavanje s potrebama tržišta rada te osiguranje pristupa kvalitetnom stručnom usavršavanju razvojem inovativnog kurikuluma i e-tečaja o održivomgospodarenju šumama za pojektne ciljane skupine.
Ciljane skupine projekta su šumarski stručnjaci, privatni šumoposjednici, poduzetnici u šumarstvu te zaposlenici institucija zaduženih za upravljanje zaštićenim područjima.

link za registraciju: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe41-RIwS4iYMsvA9IdiT0mqtmWHxARyQtWQ7nc7Umfle6SvA/viewform