Program ruralnog razvoja – otvoreni natječaji

      Komentari isključeni za Program ruralnog razvoja – otvoreni natječaji

Novosti i sve otvorene natječaje iz Programa ruralnog razvoja možete pronaći na poveznici:
http://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/

Od trenutno otvorenih natječaja za šumovlasnike su zanimljivi:

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Podmjera 8.5 – Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
Tip operacije:
8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Podmjera 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
Tip operacije:
8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Na navedenoj poveznici možete pronaći i obavijesti o održavanju radionica za pripremu projekata za otvorene natječaje.