Poziv na osposobljavanje

      Nema komentara na Poziv na osposobljavanje

Udruga privatnih šumovlasnika Čabar i grad Čabar, u suradnji sa tvrtkom Zagrebinspekt d.o.o., organizira prvo stručno osposobljavanje u 2020. godini.

Odgovori