Dokumentacija za edukaciju

      Nema komentara na Dokumentacija za edukaciju

Za one koji planiraju napraviti edukaciju za motornu pilu, potrebna dokumentacija je:

– preslika osobne iskaznice
– preslika domovnice / rodnog lista
– svjedodžba o završenoj izobrazbi (OŠ, SŠ…)
– liječničko uvjerenje osobnog liječnika

Dodatno, za one koji žele edukaciju i za traktor, potrebna je i preslika vozačke dozvole B kategorije.

Za prvu grupu imamo još samo nekoliko mjesta, tako da tko želi biti u njoj, požurite…

Odgovori